English

Ekipa Ljetnih igara na revijalnoj utakmici Divlje lige sutra u Portu

Datum objave: 30.07.2016.

Tradicionalno, ekipa Ljetnih igara ogledat će snage s ekipom Dubrovačko-neretvanske županije na revijalnoj utakmici Divlje lige u Portu, sutra u 16:50 sati. Ajmo naši!