English

Dubrovački simfonijski orkestar | Oratorijski zbor crkve sv. Marka | Maxim Emelyanychev, dirigent | Leon Košavić, Ivana Lazar, Marija Kuhar Šoša, Krešimir Špicer - solisti