English

Glazba dubrovačkih ljetnikovaca

Datum objave: 01.02.2019.
  • Više
  • Izvedbe

Glazba dubrovačkih ljetnikovaca

Bojan Čičić, violina

Dmitry Sinkovsky, violina

Lea Sušanj Lujo,  čelo

Stjepan Nodilo, Manuela Maria Mitterer, oboe

Izidor Erazam Grafenauer, teorba

Tomislav Fačini, čembalo

 

Sedam simfonija i komorna glazba Luke Sorkočevića

 

 

- - -

Uz potporu: