English

LADO - Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske

Datum objave: 30.01.2018.
  • Više
  • Izvedbe
  • Fotogalerije
  • Umjetnici

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO 

IDEJU REGRUTI

 

VOLIM GAJDE, NEK' TAMBURE TROJE – pjesme i plesovi iz Baranje

Koreografija: Goran Knežević

Glazbena obrada:Zoran Jakunić ,Goran Knežević

 

AJ SVIRAJ MIKO

Scenski postav:Stjepan Perko

Glazbena obrada:Marijan Makar

 

CVIĆE MOJE, JA BI TEBE BRALA - pjesme i plesovi Orleca na otoku Cresu

Koreografija:Boris Harfman

Glazbena obrada:Joško Čaleta

 

ZA GORAMI, DOLINAMI - folklorni motivi moravskih Hrvata

Koreografija:Stjepan Perko

Glazbena obrada:Marko First

 

LINĐO-poskočica iz južne Hercegovine

Koreografija i glazba: Vladimir Kuraja

 

DA BI SE ZRUŠILE TE LEGRADSKE GORE - pjesma iz Međimurja

Glazbena obrada: Božidar Potočnik

 

1915.LETO - pjesma iz Međimurja

Glazbena obrada:Marijan Makar

 

IDEJU REGRUTI - pjesme i plesovi Međimurja

Koreografija:dr.sc.Ivan Ivančan

Glazbena obrada:dr.sc.Ivan Ivančan,Siniša Leopold

*** 

ŽITO ŽELA - pjesme i plesovi karlovačkog Pokuplja

Koreografija:dr.sc.Ivan Ivančan

Glazbena obrada:dr.sc.Ivan Ivančan,Marijan Makar

 

PROMINA - pjesme i plesovi prominskog kraja, Dalmatinska zagora

Koreografija i glazba:Goran Knežević

 

MA ROŽICA - pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja

Koreografija:Iva Cvetko

Glazbena obrada:Tibor Buhn

 

ZAGORSKI DRMEŠ

Koreografija:Senka Jurina

Glazbena obrada:Zdravko Završki

 

LIPA LI JE RUMEN ROŽICA - pjesme i plesovi Jezera na otoku Murteru

Koreografija:Andrija Ivančan

Glazbena obrada:Siniša Leopold

Kostimografija:Nenad Milin

 

DEVOJKA, DEVOJKA, KO RUMENA JABUKA - motivi iz Turopolja

glazbena obrada: Zoran Jakunić

 

SIMO HOTE MLADENCI - fragment turopoljskog svadbenog običaja

Koreografija:Andrija Ivančan

Glazbena obrada:Zoran Jakunić