English

Ivana Medo Bogdanović

Datum objave: 20.02.2014.
  • ravnateljica

Ivana Medo Bogdanović rođena je u Dubrovniku 1979. godine. Engleski i francuski jezik i književnost diplomirala je na Sveučilištu u Zadru 2002. godine, dok je svoj diplomski rad izradila na pariškom sveučilištu Sorbonne. Diplomu praktičara odnosa s javnošću stekla je na Londonskoj školi za odnose s javnošću u Zagrebu 2008. godine. Na Sveučilištu u Dubrovniku stekla je zvanje magistra struke Odnosa s javnošću, 2011. godine.

Kao sudski tumač za engleski i francuski jezik te kao profesorica engleskog i francuskog jezika radi u Alliance francaise i drugim školama za strane jezike u Dubrovniku od 2003. godine.

U Dubrovačkim ljetnim igrama stalno je zaposlena od 2005. na mjestu voditeljice Ureda za odnose s javnošću i marketing.

16. travnja 2013. Gradsko vijeće grada Dubrovnika jednoglasno je imenuje ravnateljicom Dubrovačkih ljetnih igara.  

 

Kontakt:

E: secretariat@dubrovnik-festival.hr 

T: +385 (0)20 326 100

 

 

 

ravnateljica