English

PLAN NABAVE

Datum objave: 01.12.2020.

Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja. Od 01. siječnja 2018. godine Plan nabave se sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine 101/17) objavljuje na stanicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.