English

Franjevački samostan, Pridvorje

Datum objave: 04.02.2016.
  • Više
  • Izvedbe
  • Karta

Franjevački samostan sv. Vlaha, Pridvorje

Franjevački samostan sv. Vlaha osnovan je 1429. godine, nakon što je tada moćna Dubrovačka Republika svom teritoriju priključila prostor Konavala. Gradnja samostana trajala je tijekom 15. st., a svoj konačni oblik dobija u drugoj polovici 16. st. Samostan je smješten ispod Kneževa dvora, sjedišta dubrovačkog kneza u ovom dijelu Dubrovačke Republike. Crkva je obnovljena i posvećena 1822. godine. U crkvi se čuva drveno raspelo, rad kipara Jurja Petrovića, nastalo sredinom 15. st. Na glavnom oltaru nalazi se oltarna pala Celestina Medovića iz 1880. Platan ispred samostana posađen je 1810.

Samostan je više puta pljačkan i paljen. U potresu 7. travnja 1667. poginula su dvojica franjevaca, a 15. travnja 1979. ponovno je oštećen potresom. U samostanu je bila i škola, a po otvaranju škole u Pridvoriju 1867. franjevci su u njoj učitelji. Na inicijativu samostana otvoreno je zadružno mljekarstvo 1937. Od 1956-1973. u samostanu borave sestre franjevke s Danača. Danas su u samostanu nastanjeni franjevci sv. Jeronima iz Zadra. Registriran je kao spomenik kulture prve kategorije kod Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Splitu.

1991. u Domovinskom ratusamostan i crkva su spaljeni i uništeni, a nakon rata su zaslugom franjevačke Provincije, dobročinitelja, držane i općine iz temelja obnovljeni. Radove je vodio fra Marijan (Baldo) Zlovečera, domaći sin ove župe, gvardijan u Cavtatu.

Dubrovačka Republika kupuje 1419. Gornje Konavle (istočni dio Konavala) od Sandalja Hranića a 1426. od Radoslava Pavlovića Donje Konavle.

Stanovništvo je bilo bogumilsko, pa je Republika pozvala franjevce iz Bosne radi propovijedanja, a 1429. je odlučila graditi im samostan u Popovićima, a malo kasnije dala lokaciju uz crkvicu sv. Martina u Pridvorju (sjedište kneza) i dodijelila materijalna sredstva za gradnju samostana. Ovaj najveći građevinski pothvat završen je 1438., a 1464. samostan je pod upravom franjevačke provincije sv. Vlaha u Dubrovniku.

Samostan je klaustralnog tipa s vrkvom kao južnim krilom. Ostala tri krila su stambena (jednokatna). Crkva je obnovljena i posvećena 1822.

Crkva ima tri mramorna oltara sagrađena prilikom obnove 1819., koju je pokrenuo fra Anđeo Lučić: glavni oltar sv. Vlaha. sv. Franje, sv. Matina, sv. Nikole i Gospe – rad Celestina Medovića iz 1880., oltar sv. Križa, drveno raspelo (15. st.), Petrovićeva plastika, prenesen iz samostana na Daksi i oltar sv. Antuna (kip sveca serijske proizvodnje, kojega je poklonila Tereza Kesovija). U zadnjem ratu oštećeni kip sv. Antuna i sv. Franje nalaze se na glavnom oltaru. Tri zvona su nabavljena i blagoslovljena 1936., a elektrificirana 2008.

 

 

Enrique Bátiz, glasovir

23. srpanj 2016./ Subota / 21:30