English

Narodna knjižnica Grad

Datum objave: 02.05.2022.
  • Više
  • Izvedbe
  • Karta

Narodna knjižnica Grad (NKG) je suvremeno organizirana narodna knjižnica, koja je uz svoju primarnu djelatnost prepoznata u lokalnoj zajednici kao kulturno i informacijsko središte Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije. Uz središnju organizacijsku jedinicu, Narodna knjižnica Grad djeluje i u ograncima Cavtat, Gruž, Lapad, Mokošica, Montovjerna i Trpanj te obavlja zadaću matične službe za narodne i školske knjižnice na području Grada i županije. Prikupljanje, stručna obrada i pohranjivanje raznovrsne građe omogućuju korištenje fonda NKG te knjižničnih usluga, među kojima je i Zavičajna zbirka, audiovizualna građa, elektroničke publikacije, te novine i časopisi kao i besplatni pristup internetu i drugim online bazama podataka. Rad je NKG organiziran kroz Odjel posudbe s Čitaonicom tiska, Studijsku čitaonicu sa Zavičajnom, Referentnom i Općom zbirkom,  Odjel za djecu i mlade, Odjel multimedije te kroz niz  službi koje korisnicima olakšavaju korištenje fondova i usluga Knjižnice. 

Otvorenje izložbe | Livio Badurina: Dnevnik jednog glumca

01. kolovoz 2022./ Ponedjeljak / 21:00