English

Pinakoteka crkve sv. Nikole, Cavtat

Datum objave: 04.02.2016.
  • Više
  • Izvedbe
  • Karta

Pinakoteka
Svetog Nikole 3, Cavtat

Pinakoteka župne crkve sv. Nikole u Cavtatu utemeljena je 1952. godine. Ova vrijedna zbirka slika, plastike i crkvenog liturgijskog posuđa, smještena je u prostoru neposredno uz župni dom. Među mnogim vrijednim umjetničkim djelima ističu se ikona s prikazom sv. Nikole iz 15. st., alabasterni reljef glave sv. Ivana iz 15. st., ikona sv. Nikole iz 15. st., sv. Sebastijan baroknog slikara bolonjske škole Benedetta Genarrija, djela sicilijanskog slikara Carmela Reggija (18/19. st.) te djela velikog hrvatskog slikara Vlaha Bukovca (19/20 st.).

Kvartet Henschel

24. kolovoz 2016./ Srijeda / 21:00