English

Posat

Datum objave: 31.01.2024.
  • Više
  • Izvedbe
  • Karta

Nova festivalska lokacija na 75. Dubrovačkim ljetnim igrama je Posat.

Premijera | I. Vojnović: Ekvinocijo

31. srpanj 2024./ Srijeda / 21:30

Premiere | I. Vojnović: Equinox

31. srpanj 2024./ Srijeda / 21:30

Premijera | I. Vojnović: Ekvinocijo

30. srpanj 2024./ Utorak / 21:30

Premiere | I. Vojnović: Equinox

30. srpanj 2024./ Utorak / 21:30

Premijera | I. Vojnović: Ekvinocijo

29. srpanj 2024./ Ponedjeljak / 21:30

Premiere | I. Vojnović: Equinox

29. srpanj 2024./ Ponedjeljak / 21:30

Premijera | I. Vojnović: Ekvinocijo

28. srpanj 2024./ Nedjelja / 21:30

Premiere | I. Vojnović: Equinox

28. srpanj 2024./ Nedjelja / 21:30

Premijera | I. Vojnović: Ekvinocijo

27. srpanj 2024./ Subota / 21:30

Premiere | I. Vojnović: Equinox

27. srpanj 2024./ Subota / 21:30