English

69. Igre | Ivan Krpan u atriju Kneževa dvora

Ivan Krpan, jedan od najzanimljivijih i najuspješnih mladih hrvatskih pijanista, održao je koncert u atriju Kneževa dvora 28. srpnja.