English

69. Igre | Predstavljanje knjige „Velika povijest dubrovačke glazbe“

Predstavljanje knjige dr. sc. Miha Demovića „Velika povijest dubrovačke glazbe“ u četiri sveska održalo se u organizaciji Dubrovačkih ljetnih igara i udruge Stara dubrovačka glazba u četvrtak, 16. kolovoza u 19.30 sati u atriju palače Sponza. Predstavljanje knjige “Velika povijest dubrovačke glazbe” izniman je kulturni događaj, ne samo za Dubrovnik, već i širu hrvatsku glazbenu zajednicu, jer do sada nijedan grad u Hrvatskoj nije imao primjer ovakvog djela.