English

71. Igre | Dubrovnik na glazbenoj hridi

Koncert naslovljen Dubrovnik na glazbenoj hridi okuplja uzbudljiv ansambl dubrovačkih glazbenika, neobičnog odabira instrumenata i istaknutih osobnosti, uz potporu zaklade Caboga Stiftung, održan je18. kolovoza  u atriju Kneževa dvora