English

Fondacija Heartefact | Intimnost - proba

Proba predstaqve „Intimnost“ redatelja Andreja Nosova i dramaturginje Biljane Srbljanović u produkciji Fondacije Heartefact iz Beograda, koja će se premijerno sklopu europskog projekta „Future Epics“ izvesti pred  u četvrtak, 13. kolovoza u 21.30 sati u Lazaretima.