English

Generalna proba Ceremonije otvaranja 69. Dubrovačkih ljetnih igara

Ceremonija otvaranja Dubrovačkih ljetnih igara izrasla je na kolektivnoj memoriji poklada, razdoblja u godini kada su putujući glumci, trubaduri i drugi mogli ući u Grad i sve do Pepelnice zabavljati građanstvo svojim predstavama i nastupima. Knez Dubrovačke Republike daje glumcima ključeve Grada i time im simbolično dopušta nastupe u Gradu. Fotogalerija bilježi Generalnu probu Ceremonije otvaranja 69. Dubrovačkih ljetnih igara.