English

Koncert Kolenda Kabogi

U suradnji s Maticom hrvatskom i udrugom Caboga Stiftung, održan je koncert Kolenda Kabogi u nedjelju, 8. prosinca u ljetnikovcu Bunić-Kaboga.