English

Mara i Kata - proba

Mara i Kata proba

Premijera: Mara i Kata - inspirirano radio emisijom Na posjedu u kundurica Petra Kušelja, te knjigom Dubrovačke kundurice Dese Begović Mrkušić

Autorski projekt: Saša Božić

u suradnji s: MARA: Nataša Dangubić, KATA: Doris Šarić-Kukuljica