English

Predavanje Draga Župarića-Iljića "Izazovi prihvata i integracije stranaca u...

U sklopu projekta „Luka sanjara“ sufinanciranog sredstvima programa Europske unije „Kreativna Europa“ Drago Župarić-Ilijić , u subotu 16. studenog u Festivalskoj palači, održao je predavanje "Izazovi prihvata i integracije stranaca u europskom i domaćem kontekstu".

Predavanje se bavilo pravno-političkim, socio-ekonomskim i kulturno-identitetskim dimenzijama dolaska i prihvata stranaca na razini Europske unije s posebnim analitičkim fokusom na pitanje integracije migranata i izbjeglica u hrvatskom društvu.