English

Talijanski pijanist Andrea Padova u Dvoru na 65. Igrama