English

Daniel Barenboim, glasovir | 63. Dubrovačke ljetne igre