English

Ansambl Janoška

Datum objave: 17.02.2023.
  • Više
  • Izvedbe
  • Fotogalerije
  • Umjetnici

Ansambl Janoška

František Janoška, glasovir

Julius Darvas, kontrabas

Roman Janoška, violina

 

PROGRAM:

THE BIG B’s - Bach, Beethoven, Beatles, Brubeck

František Janoška:

Musette pour Fritz (U počast Fritzu Kreisleru)

 

Johann Sebastian Bach:

Air, 2. stavak Orkestralne suite br. 3 u D-duru, BWV 1068

 

František Janoška:

Leov ples

 

František Janoška:

Souvenir pour Elise (prema Beethovenovoj skladbi Za Elizu)

 

Dave Brubeck:

Blue Rondo à la Turk

 

Paul McCartney:

Yesterday (The Beatles)

 

František Janoška:

Cole Over Beethoven (parafraza na Mjesečevu sonatu i Night and Day)

 

Ansambl Janoška svojim nepogrešivim Janoška stilom vraća vještinu improvizacije u svijet klasične glazbe. U svom stilu interpretiraju brojne svjetske klasike.