English

Dubrovnik plovi u intonaciji

Datum objave: 31.05.2018.
  • Više
  • Izvedbe
  • Umjetnici

U suradnji sa zakladom Caboga Stiftung 

Dubrovnik plovi u intonaciji 

Koncertni nastup dubrovačkih glazbenika 

 

Program: 

Ludwig van Beethoven: Septet za klarinet, rog, fagot, violinu, violu, violončelo i kontrabas u Es-duru, op. 20

***

Johann Sebastian Bach: Brandenburški koncert br. 2 u F-duru, BWV 1047

Luciano Berio: Narodne pjesme

 

​Sastav: Dubravka Šeparović Mušović, Đive Franetović - Kušelj, Ivo Tikvica, Maroje Brčić, Eva Šulić, Šimun Končić, Denis Ajduković, ​Karmen Pervitić, Filip Merčep, Lovro Merčep, Vanda Đanić, Vedran Kocelj, Marin Maras, Iva Vukić, Toni Kursar, Matija Novaković