English

FILM | LJETO ZA SANGAILÉ

Datum objave: 28.06.2015.
  • Više
  • Izvedbe
Pulski filmski festival
Međunarodni program 

LJETO ZA SANGAILÉ (SANGAÏLÉ)

Alanté Kavaïté, redateljica

Litva, Francuska, Nizozemska

Sundance Film Festival 2015., nagrada za režiju

romantična drama