English

Glazba dubrovačkih ljetnikovaca

Datum objave: 01.02.2019.
  • Više
  • Izvedbe
  • Fotogalerije

Glazba dubrovačkih ljetnikovaca

Bojan Čičić, violina

Dmitry Sinkovsky, Elena Davydova, violine

Hiwote Tadesse, viola

Lea Sušanj Lujo, violončelo

Fran Petrač, kontrabas

Stjepan Nodilo, Manuela Maria Mitterer, klasična oboa 

Hermann Ebner, Atay Bağci, klasični rog

Izidor Erazem Grafenauer, teorba

Tomislav Fačini, čembalo

 

Program

 

Luka Sorkočević (1734 - 1789)

Simfonija br. 6 u D-duru

Allegro

Andante piano a mezza voce

Allegro 

 

Georg Friedrich Händel (1685 - 1759)

Va tacito e nascosto - arija Cezara iz 1. čina opere Julije Cezar u Egiptu, HWV 17

Solisti: Dmitry Sinkovsky, kontratenor; Hermann Ebner, rog 

 

Luka Sorkočević

Simfonija br. 4 u F-duru

Allegro non troppo / Allegro non tanto

Andante ma non troppo 

Allegro

 

Antonio Vivaldi (1678 - 1741)

Agitata infido flatu - arija Judite iz 1. dijela oratorija Juditha triumphans, RV 644

Solist: Dmitry Sinkovsky, kontratenor 

 

Luka Sorkočević

Simfonija br. 3 u D-duru

Allegro

Andante

Presto 

 

***

 

Luka Sorkočević

Simfonija br. 7 u G-duru

Allegro

Largo

Allegro 

 

Ivan Jarnović (1747 - 1804)

Koncert za violinu i orkestar br. 16 u G-duru, „Concerto favori“

Allegro

Adagio

Romance: Andantino

Rondo: Allegro vivace

Solist: Bojan Čičić, violina 

 

Luka Sorkočević

Simfonija br. 5 u D-duru

(Allegro)

Poco andante

Tempo giusto


- - -

Uz potporu: