English

Hrvatski barokni ansambl | Hervé Niquet, dirigent | Pavao Mašić, orgulje i čembalo

Datum objave: 12.04.2019.
  • Više
  • Izvedbe
  • Fotogalerije
  • Umjetnici

HRVATSKI BAROKNI ANSAMBL  

 

Solisti: Pavao Mašić, orgulje

            Laura Vadjon, violina

            Krešimir Fabijanić, truba

 

Violine: Laura Vadjon, koncertni majstor

           Tanja Tortić, Dunja Bontek, Ivan Jakšeković,

           Urban Jerman,Ivana Žvan, Saša Reba,

           Helga Korbar,Vinka Fabris

Viole: Lucija Brnadić, Asja Frank

Violončela: Lea Sušanj Lujo, Dora Kuzmin Maković

Kontrabas: Fran Petrač

Čembalo, orgulje: Pavao Mašić

Oboe i blok flaute: Stjepan Nodilo, Manuela Maria Mitterer

Fagoti: Maximilian Braisch, Matko Smolčić

 

Program:

Händel: Concerto grosso u d-molu, op. 3, br. 5

Händel: Koncert za orgulje i orkestar u g-molu, op. 4, br. 1, HWV 289

Telemann: Koncert za violinu i trubu u D-duru, TWV 53:D5

***

Händel: Koncert za orgulje i orkestar u F-duru, op. 4, br. 4, HWV 292

Telemann: Suita Hamburger Ebb’ und Fluth u C-duru, TWV 55:C3

 

Hrvatski barokni ansambl najznačajniji je hrvatski ansambl specijaliziran za povijesno vjernu interpretaciju glazbe baroknog razdoblja i bliskih epoha, na originalnim glazbalima i njihovim replikama, a svestrani glazbenik i dirigent, Hervé Niquet na 70. Dubrovačkim igrama koncertirat će s ovim ansamblom 14. kolovoza 2019. u atriju Kneževa dvora.