English

Ivo Pogorelić, glasovir | Komorni studio Zagrebačke filharmonije | Zoltán Kocsis, dirigent

Datum objave: 02.02.2015.
  • Više
  • Izvedbe
  • Umjetnici

Vip program

Ivo Pogorelić, glasovir

Komorni studio Zagrebačke filharmonije

Zoltán Kocsis, dirigent

- - - 

Program: 

Béla Bartók: Divertimento za gudače, Sz.113, BB.118

Frédéric Chopin: Koncert za klavir i gudače br. 2 u f-molu op. 21

***

Petar I. Čajkovski: Serenada C-dur za gudački orkestar, op. 48