English

LADO - Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske

Datum objave: 30.01.2018.
  • Više
  • Izvedbe
  • Fotogalerije
  • Umjetnici

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO 

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO je nacionalni profesionalni folklorni ansambl osnovan 1949. godine sa zadaćom i ciljem istraživanja, prikupljanja, umjetničke obrade i scenskoga prikazivanja najljepših primjera bogate hrvatske glazbene i plesne tradicije. LADO kroz svoj rad okuplja najpoznatije hrvatske etnokoreologe i koreografe, etnomuzikologe, glazbene aranžere i folkloriste, ali i skladatelje i dirigente nadahnute pučkim glazbenim stvaralaštvom. Sve je to rezultiralo impozantnim koreografskim i glazbenim repertoarom s više od stotinu koreografija i stotinama vokalnih, instrumentalnih i vokalno-instrumentalnih brojeva, u kojima se iznad svega poštuje izvorna, autentična narodna umjetnost.

Na 69. Igrama LADO nastupa s novim programom naziva Ideju regruti. Od dvanaest koreografija koje će festivalska publika vidjeti, u tri se prikazuju fragmenti običaja vezanih uz odlazak mladića u vojsku što je utjecalo na odabir naziva programa. Ovaj program također prvi put na repertoar LADA donosi plesove moravskih Hrvata, zatim koreografiju koja prikazuje svatovske običaje Turopolja te i pjesme i plesove otoka Cresa i Jezera na otoku Murteru. 

 

IDEJU REGRUTI

 

VOLIM GAJDE, NEK' TAMBURE TROJE – pjesme i plesovi iz Baranje

koreografija: Goran Knežević; glazbena obrada: Zoran Jakunić, Goran Knežević

 

AJ SVIRAJ MIKO

scenski postav: Stjepan Perko; glazbena obrada: Marijan Makar

 

CVIĆE MOJE, JA BI TEBE BRALA - pjesme i plesovi Orleca na otoku Cresu

koreografija: Boris Harfman; glazbena obrada: Joško Čaleta

 

ZA GORAMI, DOLINAMI - folklorni motivi moravskih Hrvata

koreografija: Stjepan Perko; glazbena obrada: Marko First

 

LINĐO-poskočica iz južne Hercegovine

koreografija i glazba: Vladimir Kuraja

 

DA BI SE ZRUŠILE TE LEGRADSKE GORE - pjesma iz Međimurja

glazbena obrada: Božidar Potočnik

 

1915.LETO - pjesma iz Međimurja

glazbena obrada: Marijan Makar

 

IDEJU REGRUTI - pjesme i plesovi Međimurja

koreografija: dr.sc. Ivan Ivančan; glazbena obrada: dr.sc. Ivan Ivančan, Siniša Leopold

*** 

ŽITO ŽELA - pjesme i plesovi karlovačkog Pokuplja

koreografija: dr.sc. Ivan Ivančan; glazbena obrada: dr.sc. Ivan Ivančan, Marijan Makar

 

PROMINA - pjesme i plesovi prominskog kraja, Dalmatinska zagora

koreografija i glazba: Goran Knežević

 

MA ROŽICA - pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja

koreografija: Iva Cvetko; glazbena obrada: Tibor Buhn

 

ZAGORSKI DRMEŠ

koreografija: Senka Jurina; glazbena obrada: Zdravko Završki

 

LIPA LI JE RUMEN ROŽICA - pjesme i plesovi Jezera na otoku Murteru

koreografija: Andrija Ivančan; glazbena obrada: Siniša Leopold; kostimografija: Nenad Milin

 

DEVOJKA, DEVOJKA, KO RUMENA JABUKA - motivi iz Turopolja

glazbena obrada: Zoran Jakunić

 

SIMO HOTE MLADENCI - fragment turopoljskog svadbenog običaja

koreografija: Andrija Ivančan; glazbena obrada: Zoran Jakunić

 

 - - -

Pokrovitelj: