English

Liber Statutorum Civitatis Ragusii

Datum objave: 12.04.2022.
  • Više
  • Izvedbe

Liber Statutorum Civitatis Ragusii

Večer posvećena obilježavanju 750 godina od proglašenja Dubrovačkog statuta.

U intrigantnoj scenskoj formi članovi Festivalskog dramskog ansambla, te zainteresirani građani uprizorit će kako je Statut nastajao i živio sa zajednicom kojoj pripada te kako je odražavao mit od Dubrovačkoj Republici.

--

Temelj pravnog poretka Dubrovačke Republike te snažan simbol dubrovačkog kolektivnog identiteta i državnosti, Dubrovački statut proglašen je 29. svibnja 1272. godine. Uz konkretna rješenja za potrebe lokalne zajednice, u njega je ugrađena trojaka tradicija: urbana kultura mediteranskih gradova, načela razborite uprave formulirana u političkoj misli i praksi 13. stoljeća i, ponajprije, moćna europska pravna baština, koja je u srednjem vijeku izrasla na podlozi rimskog i kanonskog prava. Tekst Statuta pisan je na latinskom jeziku i tek u novije vrijeme doživio je svoje prijevode na hrvatski i engleski.

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na svojoj 5. sjednici održanoj 27. listopada 2021. proglasilo je 2022. godinu Godinom Dubrovačkog statuta.

 

 

---