English

Otvorenje izložbe | Josip Ivanović: Od auta do kaosa

Datum objave: 15.01.2024.
  • Više
  • Izvedbe

OTVORENJE IZLOŽBE

Josip Ivanović: Od auta do kaosa

  

Josip Ivanović slikar je koji osluškuje ritam vremena i tako postaje čisti "Homo Urbans" kod kojeg se odvija izuzetna likovna transofrmacija početnog motiva. Taj početni motiv auta, bio je povod da razigra želju, svoj slikarski senzibilitet i ambiciju izričaja u kolorističkom zamahu u kojem je zasigurno i uspio. 

--