English

Predstavljanje knjige | Darko Lukić: Uvod u primijenjeno kazalište (Čije je kazalište?)

Datum objave: 16.05.2017.
  • Više
  • Izvedbe
  • Novosti
  • Fotogalerije

Predstavljanje knjige 

U suradnji s ARL - Art radionicom Lazareti 

dr. sc. Darko Lukić:

UVOD U PRIMIJENJENO KAZALIŠTE - (Čije je kazalište?)

Izdavač: Leykam InternationalZagreb, 2016. 

Knjigu predstavljaju Ana Žuvela, Saša Božić i autor Darko Lukić.

Čije je kazalište? Svojih vlasnika i osnivača? Svojih publika? Svojih izvođača? Društva u kojemu postoji? Svih njih? U kojoj mjeri i kakvim omjerima?

Knjiga daje sažet i pregledan, sustavan uvid u vrlo široko i raznovrsno područje koje se od 1990-tih godina naziva primijenjenim kazalištem. Riječ je o širokom spektru izvedbenih praksa koje su se razvijale od 1970-tih godina (ukorijenjene i utemeljene, kako knjiga pokazuje, u znatno starijim tradicijama i iskustvima) a pojavljuju se pod nazivom kazalište u zajednici, odgojno kazalište, kazalište za obrazovanje, kazalište za napredak, forum teatar, društveno kazalište i sl.    

Iz recenzija:

Uvod u primijenjeno kazalište prof. Lukića je primjer izvrsno napisane znanstvene knjige udžbeničkog karaktera koja na pregledan, akribičan, znanstveno utemeljen i zanimljiv način pokriva specifično područje istraživanja na razmeđu teorije i prakse kazališnih i društvenih izvedbi koje je dosad bilo nedostatno pokriveno u hrvatskoj znanstvenoj literaturi.

dr. sc. Sibila Petlevski

Sama studija "Uvod u primijenjeno kazalište: Čije je kazalište?" akademski je aktivizam po sebi, ali onaj koji progovara (i pregovara) sa samim problemima društvenog humanizma u vremenima opće fluidnosti identiteta, ideja i ideologija, politika (umjetničkih i kulturnih), uključujući i one svima zajedničke – prekaritet, eksploataciju i globalnu ekonomsku i duhovnu oskudicu. 

dr. sc. Milena Dragićević Šešić

 

Darko Lukić redoviti je profesor u trajnom zvanju na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Predaje i na doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Predavao je i na Karl-Franzens-Universität Graz, Austria, te gostovao i surađivao na brojnim sveučilištima u inozemstvu (Velika Britanija, SAD, Italija, Španjolska, Brazil, Argentina, Bugarska, Rumunjska, Poljska). Doktorirao je  znanosti o umjetnosti – teatrologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2005., magistrirao dramaturgiju na  Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta Umetnosti u Beogradu 1990., i diplomirao komparativnu  književnosti, filozofiju i teatrologiju na Filozoskom fakultetu u Sarajevu 1985. Stručno se usavršavao na Tisch School of the Arts, New York University u New Yorku 1997. Kao Fulbrightov stipendist, zatim na European Academy for Culture and Management u Salzburgu 1995., zatim na Institute for Theater Anthropology, University of Copenhagen 1998., te kao rezidentni dramski pisac u Royal Court Theatre u Londonu 1996. sa stipendijom British Councila,  i Le Chartreuse, Avignon, 1994. kao stipendist francuskog Ministarstva kulture. Diplomirao je e-learning course design na ELA (E- learning akademija) u Zagrebu, a certificirani je trener za nastavnike s diplomom TQ  (Teaching Intelligence  - edukacija za edukatore).

Objavio je teorijske knjige u području teatrologije ("Uvod u primijenjeno kazalište - čije je kazalište", “Uvod u antropologiju izvedbe - kome treba kazalište”, “Kazalište u svom okruženju” knjiga 1 “Kazališni identiteti” i knjiga 2 “Kazališna intermedijalnost i interkulturalnost”, te “Kazalište, kultura, tranzicija”, “Drama ratne traume”, “Produkcija i marketing scenskih umjetnosti” i “Misliti igru?”) kao i znanstvene tekstove, te sudjelovao na mnogim međunarodnim teatrološkim konferencijama i seminarima. Objavljuje i prozu, dramske tekstove, te prevodi s engleskog i španjolskog jezika.