English

Synergia 6

Datum objave: 10.03.2017.
  • Više
  • Izvedbe
  • Fotogalerije
  • Umjetnici

Synergia 6

Tijana i Ksenija Milošević,  violine
Nemanja Radulović, violina i viola
Milan Milošević,  klarinet
Žarko Perišić,  fagot
Dejan Sinadinović,  glasovir

 

Program:

M. Glinka: Patetični trio

S. Robinovitch: Klezmer in Granada

A. I. Hačaturijan: Trio za violinu, klarinet i klavir

***

W. A. Mozart: Klarinetski kvintet u A-duru K.581

 

- - - 

Pokrovitelj: