English

Vincent Peirani, harmonika | Emile Parisien, saksofon

Datum objave: 30.01.2018.
  • Više
  • Izvedbe
  • Fotogalerije
  • Umjetnici

Vincent Peirani, harmonika

Emile Parisien, saksofon

 

Francuski harmonikaš Vincent Peirani i saksofonist Emile Parisien dijele jedinstven glazbeni izričaj koji obuhvaća više žanrova, ali kojemu je improvizacija vodeći princip. Oba su dobitnici prestižnih nagrada, među kojima se ističe ECHO Jazz u kategoriji najboljeg inozemnog ansambla 2015. 

- - -

U suradnji s: