English

Vokalni ansambl Antiphonus

Datum objave: 17.05.2022.
  • Više
  • Izvedbe
  • Umjetnici

Vokalni ansambl Antiphonus

Barokni predpotresni sjaj Grada opjevat će veličanstvene Vespro della beata Vergine iz 1610. godine Claudija Monteverdija u izvedbi vokalnog ansambla Antiphonus koji od svog osnutka 2008. godine daje sve od sebe da osvoji i oduševi publiku, na svim hrvatskim festivalima, brojnim gradovima i inozemstvu, dovitljivim koncertnim programima u rasponu od srednjeg vijeka do suvremenih autora. Madrigali, moteti, opere, pastorale, organumi, oratoriji, gregorijanika i svi mogući žanrovi luk su kojim Antiphonus, kako kažu, poput muzikalnog Amora, odapinje svoje strelice u razne dijelove srca tijela svoje publike. Antiphonus je posebno ponosan na svoja dva zagrebačka ciklusa, Triade u MUO i Trinitas u sv. Katarini, a posebnost ansambla je  činjenica da svoj repertoar izvodi komorno, pa i kada se radi o složenim vokalno-instrumetnalnim kombinacijama.
 

PROGRAM:

"Concerto dei venti"

Samuel Scheidt: Canzon Bergamasca

J.S. Bach: Singet dem Herrn 

Giovanni Gabrieli: Canzon a 5

J.S. Bach: Lobet den Herrn

           O Jesu Christ meins Lebens Licht 

Johann Schein: Die mit Traenen saeen (Israelbruennlein)

Claudio Monteverdi:  Ecco mormorar l'onde (II knjiga madrigala)

G.P. da Palestrina/Rognoni: Io son ferito (diminucije)

C. Monteverdi: Hor che il ciel  e la terra (VIII knjiga madrigala)