English

Bachov orkestar leipziškog Gewandhausa

Datum objave: 20.02.2014.
  • Više
  • Izvedba

Bachov orkestar leipziškog Gewandhausa osnovan je 1962. godine u Leipzigu, gradu poznatom po svojoj glazbi i kulturi, u kojem je Johann Sebastian Bach djelovao od 1723. do svoje smrti 1750. godine kao glazbeni ravnatelj i kantor Crkve Sv. Tome, čiji snažni glazbeni utjecaj nije izblijedio do današnjeg dana.

Osnivač Bahova orkestra, koji se sastoji isključivo od članova svjetski poznatog leipziškog Gewandhaus orkestra, je prof. Gerhard Bosse, koji je dugi niz godina djelovao kao prvi koncert majstor Gewandhaus orkestra.

Godine 1987., Bosse prepušta umjetničko vodstvo svom mlađem kolegi – koncert majstoru, prof. Christianu Funkeu.  Prof. Funke bio je prvi koncert majstor Dresdenske Staatskapelle u razdoblju od 1972. do 1979. Godine 1979., na poziv Gewandhaus orkestra, počinje obnašati dužnost koncert majstora s kojim Bachov orkestar postiže svjetski uspjeh. Među brojnim uglednim umjetnicima s kojima je orkestar surađivao su Igor Oistrakh, Maxim Vengereov, Julia Fischer, Peter Schreier, Grigory Sokolov, Sergei Nakariakov, Arabella Steinbacher i Shlomo Mintz.

Okosnica repertoara Bachova orkestra su djela J. S. Bacha, skladbe talijanskog baroka, te rana klasična glazba.

Orkestar je nastupao u preko 40 zemalja (najnoviji nastupi su oni u Japanu, Koreji i Rusiji) Europe, Azije i Južne Amerike zajedno sa zborom dječaka Thomanerchoir iz Leipziga. Brojni pozivi za nastup na značajnim glazbenim festivalima u Njemačkoj i inozemstvu dokaz su umjetničkog kontinuiteta i visoke kvalitete ovog orkestra.

Domaći i inozemni glazbeni kritičari ističu životnost i imaginaciju izvedaba Bach orkestra, te vidljiv zanos i radost muzicranja koji rese njegove članove.