English

De Keersmaeker, Anne Teresa | koreografkinja

Datum objave: 15.07.2019.
  • Više
  • Izvedba

1980. godine, nakon završenog studija plesa na plesnim akademijama Mudra School u Bruxellesu i Tisch School of the Arts u New Yorku, Anne Teresa De Keersmaeker (rođ. 1960.) koreografirala je svoj prvi komad Asch. Dvije godine nakon toga uslijedila je premijera njenog komada Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich. Plesnu kompaniju Rosas u Bruxellesu osnovala je 1983. godine, dok je radila na koreografiji za Rosas danst Rosas. Od ovih prijelomnih radova svoju koreografiju utemeljuje na rigoroznom i produktivnom istraživanju odnosa između glazbe i plesa. Kompanija Rosas bavi se širokim dijapazonom radova koji istražuju glazbene strukture i partiture raznih povijesnih razdoblja, od rane glazbe do suvremenih popularnih idioma. Njezina koreografska praksa također se oslanja na načela geometrije, numeričkih obrazaca, prirodnog svijeta i društvenih struktura kako bi ponudila jedinstvenu perspektivu artikulacije tijela u prostoru i vremenu. 1995. godine De Keersmaeker osnovala je P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) u Bruxellesu u suradnji s De Munt/La Monnaie.

Trenutno umjetnik nema zakazanih predstava