English

Di Lisa, Marcello | dirigent

Datum objave: 22.03.2014.
  • Više
  • Izvedba

Marcello Di Lisa doktorirao je filologiju, te grčku i latinsku književnost na Sveučilištu u Pisi, s doktoratom na temu Arhimedovih djela. Surađivao je na uglednim zbirkama koje se bave antičkom filozofijom, s posebnim osvrtom na matematiku Stare Grčke. Studirao je i kompoziciju kod Francescoa Viziolija, te čembalo i fortepiano kod Andree Coena. S ansamblom Concerto de' Cavalieri, kojeg je osnovao pri učilištu Scuola Normale Superiore u Pisi, nastupa u ulozi dirigenta na festivalima i koncertnim podijima u Italiji i inozemstvu. U svojim najnovijim muzikološkim istraživanjima bavi se neobjavljenim partiturama Alessandra Scarlattija, uživajući ugled jednog od najuspješnijih interpreta glazbe ovog skladatelja. U travnju 2013. godine časopis Musical America proglasio ga je Umjetnikom mjeseca.

Concerto de’ Cavalieri