English

Orkestar Državne opere Donje Saske, Hannover

Datum objave: 27.06.2019.
  • Više
  • Izvedba

Orkestar Državne opere Donje Saske, Hannover

Povijest orkestra započinje 1636. godine, kada je Georg, vojvoda od Calenberga, usred Tridesetogodišnjeg rata utemeljio dvorski orkestar čija je djelatnost u početku bila ograničena isključivo na koncertne izvedbe. Heinrich Schütz, Agostino Steffani i Georg Friedrich Händel neki su od prvih glazbenih ravnatelja orkestra, a Jean Baptiste Farinelli jedan od vodećih koncertnih majstora u tom najranijem periodu. Orkestar tek u devetnaestom stoljeću počinje sudjelovati u opernim izvedbama, a među istaknute glazbene ravnatelje tog vremena ubrajaju se Wilhelm Sutor, Heinrich Marschner, Bernhard Scholz i Hans von Bülow, dok su Christoph Kiesewetter i Joseph Joachim bili cijenjeni koncertni majstori.

U prvoj polovici dvadesetog stoljeća među istaknutijim glavnim glazbenim ravnateljima orkestra bili su Rudolf Krasselt (1924. - 1943.) i Franz Konwitschny (1945. - 1949.). Koncertima su ravnali vrhunski glazbenici poput Wilhelma Furtwänglera, Otta Klemperera, Hansa Knappertsbuscha i Ferenca Fricsaya, a veliki skladatelji kao što su Franz Schreker, Igor Stravinski, Hans Pfitzner i Paul Hindemith s orkestrom su izvodili vlastita djela.

Od 1. siječnja 1970. godine orkestar djeluje u sklopu Državnog kazališta Donje Saske u Hannoveru te ga savezna pokrajina Donja Saska financijski podupire kao svoj najveći orkestar, koji trenutno broji 112 članova. Nakon Johannesa Schülera, Günthera Wicha, Georgea Alexandera Albrechta, Christofa Pricka, Andreasa Delfsa, Hansa Urbaneka, Shao-Chia Lüa, Wolfganga Bozica i Karen Kamensek, trenutno ga predvodi glavni glazbeni ravnatelj Ivan Repušić.

Uz sudjelovanje u izvedbama raznovrsnog opernog repertoara orkestar također izvodi sedam simfonijskih koncerata, nekoliko posebnih koncerata te koncerte za djecu i mlade. Njegovi članovi uz to svake sezone pripremaju seriju od osam koncertnih matineja komorne glazbe.

Uz glavnog glazbenog ravnatelja Ivana Repušića i voditelje Marka Rohdea, Valtterija Rauhalammija i Camerona Burnsa, raznolikosti i dinamičnosti opernog i koncertnog repertoara doprinose gostujući dirigenti kao što su Marc Albrecht, Howard Arman, Philippe Auguin, Gregor Bühl, Jonathan Darlington, Gabriel Feltz, John Fiore, Ton Koopman, Alessandro de Marchi, Julian Rachlin, Stefan Soltesz, Andreas Spering, Markus Stenz i Lothar Zagrosek. Orkestar Državne opere Donje Saske surađivao je sa solistima kao što su Boris Berezovsky, Boris Brovtsyn, Gautier Capuçon, Daniel Hope, Sharon Kam, Dejan Lazić, Albrecht Mayer, Emmanuel Pahud, Baiba Skride i Lars Vogt.

Gostovanja na festivalima poput Wiener Festwochen i Međunarodnog festivala u Edinburghu te u Brucknerhausu u Linzu, kao i redovni prijenosi uživo premijernih izvedbi, dodatno obogaćuju aktivnosti orkestra. U sezoni 2010./2011. ovaj je ansambl proslavio 375. obljetnicu osnutka narudžbom nekoliko novih orkestralnih djela i snimanjem nosača zvuka.