English

Pervitić, Karmen | timpan

Datum objave: 26.07.2018.
  • Više
  • Izvedba

Karmen Pervitić je rođena u Dubrovniku 1988. gdje završava osnovnu i srednju glazbenu školu Luke Sorkočevića u klasi prof. Jana Lotka. Tokom školovanja dobija dvije treće i jednu drugu nagradu s državnih natjecanja. 2007. upisuje Muzičku akademiju u Sarajevu u klasi prof. Joakima Anterota i prof. Davora Marausa. Dobitnica je prve nagrade na Internacionalnom natjecanju učenika i studenata u Sarajevu 2008. Diplomira 2012. te počinje raditi kao honorarni profesor udaraljki na Umjetničkoj školi Luke Sorkočevića u Dubrovniku i kao honorarni suradnik DSO – a. 2015. se zapošljava u DSO – u kao timpanist. Pohađala je seminare i privatne satove kod profesora Josepha Gumpingera, Antona Mittermayera, Raymonda Curfsa, Martina Opršala i Carmela Gullotta. 2016. završava napredni stupanj tečaja iz hrvatskog znakovnog jezika.