English

Pervitić, Karmen | udaraljke, timpan

Datum objave: 26.07.2018.
  • Više
  • Izvedba

Karmen Pervitić rođena je 1988. godine u Dubrovniku gdje završava osnovnu i srednju glazbenu školu Luke Sorkočevića u klasi prof. Jana Lotka. Tijekom školovanja osvaja dvije treće i jednu drugu nagradu s državnih natjecanja, a 2004. biva nagrađena kao najbolji učenik škole. Muzičku akademiju upisuje 2007. godine u Sarajevu u klasi prof. Joakima Anterota i prof. Davora Marausa. Dobitnica je prve nagrade na Internacionalnom natjecanju učenika i studenata udaraljki u Sarajevu 2008. godine. U sklopu Festivala mladih - „ Festival junger Kunstler“ - u Bayreuthu 2009. sudjeluje kao predstavnik Muzičke akademije u Sarajevu.  Master diplomu iz udaraljki dobiva 2012. i počinje raditi kao honorarni profesor udaraljki u Umjetničkoj školi Luke Sorkočevića. Od 2015. postaje stalnim članom Dubrovačkog simfonijskog orkestra na mjestu timpaniste i udaraljkaša. Pohađa seminare i privatne satove kod J. Gumpingera, A. Mittermayera, R. Curfsa, M. Opršala, C. Gullota i C. Leendersa.

Na Dubrovačkim ljetnim igrama nastupila je na koncertima: Saint – Saens: „Karneval životinja“, Papandopulo: „Horoskop“, „Dubrovnik plovi u intonaciji“, „Dubrovnik na glazbenoj hridi“ te na predstavama „Mali princ“ i „Zlatno libro“.