English

Ivana Medo Bogdanović

Datum objave: 20.02.2014.
  • ravnateljica

Ivana Medo Bogdanović rođena je u Dubrovniku 1979. godine. Engleski i francuski jezik i književnost diplomirala je na Sveučilištu u Zadru 2002. godine, dok je svoj diplomski rad izradila na pariškom sveučilištu Sorbonne. Diplomu praktičara odnosa s javnošću stekla je na Londonskoj školi za odnose s javnošću u Zagrebu 2008. godine. Na Sveučilištu u Dubrovniku stekla je zvanje magistra struke Odnosa s javnošću, 2011. godine.

Kao sudski tumač za engleski i francuski jezik te kao profesorica engleskog i francuskog jezika radi u Alliance francaise i drugim školama za strane jezike u Dubrovniku od 2003. godine.

U Dubrovačkim ljetnim igrama stalno je zaposlena od 2005. na mjestu voditeljice Ureda za odnose s javnošću i marketing.

16. travnja 2013. Gradsko vijeće grada Dubrovnika jednoglasno je imenuje ravnateljicom Dubrovačkih ljetnih igara.  

Gradsko vijeće grada Dubrovnika na Sjednici održanoj 30. lipnja 2017. Ivani Medo Bogdanović povjerilo je novi četverogodišnji mandat. 

 

Kontakt:

E: secretariat@dubrovnik-festival.hr 

T: +385 (0)20 326 100

 

 

 

ravnateljica