English

Danas i sutra 3D mapping s prikazima ratnog uništenja na zgradi Festivalske palače

Datum objave: 05.12.2017.

Danas, 5. prosinca i u srijedu, 6. prosinca povodom Dana dubrovačkih branitelja, tvrtka Pixel Design, a u organizaciji Grada Dubrovnika, priredit će projekciju u tehnici 3D mappinga na Festivalskoj palači, u ulici Od Sigurate 1. 

Video projekcija na pročelju zgrade festivala uključivat će prikaz granatiranja, požara i oštećenja na zgradi čime će se podsjetiti na najteži napad na Dubrovnik tijekom Domovinskog rata na blagdan sv. Nikole 6. prosinca 1991. godine, kada je i ova barokna palača iz 17. stoljeća gotovo u potpunosti izgorjela i pretrpjela teška oštećenja. 

Projekcije će se održavati prema sljedećem rasporedu: 

• utorak, 5.12. od 17:00 do 21:00 sat; 

• srijeda, 6. 12. od 17: do 22:00 sata (uz zvuk)*

* Posebna napomena građanima: projekcija na dan 6. prosinca od početka projekcije u 17:00 sati do 20:00 sati uključivat će različite zvukove (granatiranja, sirene, vatra...) koji mogu biti potresni. 

 

Podsjećamo, u najjačem srpsko crnogorskom granatiranju Dubrovnika, 6. prosinca 1991. godine, palača je izgorjela zajedno s još osam povijesnih zdanja unutar spomeničke jezgre Dubrovnika. Iznutra je vatrom uništeno do nivoa prvoga kata. U cijelosti su nestali: krovište, stropne konstrukcije, do poda prvoga kata. Gotovo svi pregradni zidovi katova su se urušili, uništena je žbuka na zidovima i drvenarija. Festivalska palača, kao neodvojiv dio povijesne jezgre, prva je odabrana za složeni postupak obnove, na što je utjecala i njena javna funkcija kulturnog sadržaja, vezana uz značaj Dubrovačkih ljetnih igara. Istražni i zaštitni konzervatorski i restauratorski, napose obnoviteljski radovi odvijali su se sukladno konzervatorskoj metodologiji i smjernicama, u skladu s preporukama međunarodnih eksperata. Obnovljena je donacijama i sredstvima brojnih institucija, ali i pojedinaca. Dubrovačke ljetne igre u svoje su se staro sjedište, uzorno obnovljenu Festivalsku palaču na Stradunu, vratile 2004. godine (Maja Nodari).