English

Preuzete sve ulaznice za izvedbu Karnevala životinja u Kabogi u nedjelju 25. studenoga

Datum objave: 19.11.2018.

Preuzete su sve ulaznice za besplatan koncert za djecu Karneval životinja koji će se u organizaciji Dubrovačkih ljetnih igara i uz potporu zaklade Caboga Stiftung održati u ljetnikovcu Bunić Kaboga u nedjelju 25. studenoga.