English

73. Igre | Fazıl Say

Svjetski poznati pijanist Fazil Say nastupio je 29. srpnja u atriju Kneževa dvora i oduševio festivalsku publiku Goldbergovim varijacijama Johanna Sebastiana Bacha te vlastitim programom Á la carte.