English

Program

VAN SEBE

Ivor Martinić: Proslava

William Shakespeare: Hamlet

72. Igre | Folklorni ansambl LINĐO

Mara i Kata

H. Sußebach, A. Baitar: Pod istim krovom

Staša Zurovac: Lulu

Marin Držić: GRIŽULA

kvARTet

Petra Hrašćanec: SKUPA

Studentski teatar LERO: Jugo

Glazbeni igrokaz za djecu | Evan Shinners, glasovir

Bajka za van | Crvenkapica, Vuk i Baka

Ivan Salečić: Glava lava

Petrit Çeku, gitara