English

Program

Premijera | Ivana Lovrić Jović: Vidi kako Lokrum pere zube

Mariza

Ljubovnici

#synergy Festival Tour

Premijera | William Shakespeare: Na tri kralja ili kako hoćete

Federico García Lorca: Krvava svadba

Mara i Kata

Sunčana Škrinjarić: Čudesna šuma

Premijera | Maske

Premijera | Sjetne žene raguzejske