English

Arhiva 2018

Katona Twins

Marin Držić – Viktorija od neprijatelja

Kvartet Schumann

Film | Lada Kamenski

MICHELANGELO

ODBROJAVANJE - na piru s Držićem i Nalješkovićem

INSIDE OUT

Daniil Trifonov, glasovir

Balet HNK Split | DERVIŠ I SMRT

Ispravci ritma

Teatar LERO | M. Držić: Kitice i Perlice

Guitarrismo

TBF na Orsuli

MOTOVUN U DUBROVNIKU | Skrivene projekcije

HNK u Zagrebu | Mate Matišić: LJUDI OD VOSKA