English

Arhiva 2016

J. Sequeíra i L. Delprato: #radninaslovantigona

Marin Držić: Dundo Maroje

I. Vojnović: Dubrovačka trilogija

C. Debussy: Preludij za poslijepodne jednog fauna | R. Ščedrin: Carmen

Film | MINISTARSTVO LJUBAVI

Molière: Umišljeni bolesnik

Folklorni ansambl Linđo

Ansambl Bečke filharmonije

FILM | Obiteljski film

FILM | Ime ruže

Matija svira Arsena

HRT KINO

Antun Gleđević: Skarestija od bumbaka

C. Goldoni: Kafetarija

FILM | Odsanjani

M. Vuković Runjić & D. Rafaelić: Maksimilijan i Carlota na Lokrumu

ANYTHING

Ivo Pogorelić, glasovir

Projekcija filma | MAGDA MOZARKA

Sneha Bharadwaj

FILM | Izgubljene djevojke

Andrew Tyson, glasovir

HRT KINO | LEO NUCCI

BADco. | Stranac

Sofoklo: Antigona - 2000 godina kasnije

Aljoša Jurinić, glasovir

W. Shakespeare: Othello

7 stranica iz romana STO GODINA SAMOĆE G.G. Márqueza

Andrey Gugnin, glasovir

Yury Favorin, glasovir