English

I. Vojnović: Dubrovačka trilogija

Datum objave: 01.02.2016.
  • Više
  • Izvedbe
  • Fotogalerije
  • Umjetnici

Ivo Vojnović: Dubrovačka trilogija  

Allons enfants! ...| Suton | Na taraci 

 

Mani Gotovac, dramaturška preradba, izbor dramskih glumaca i izbor prostora

Staša Zurovac, redatelj

Matej Meštrović, skladatelj i pijanist

Doris Kristić, kostimografkinja

Marko Mijatović, oblikovatelj svjetla

Goranka Močnik – Puceković Anja Vlahinić,asistentice kostimografkinje

Lucija Smolčec, asistentica volonterka kostimografkinje

Roko Grbin, inspicijent

 

ALLONS  ENFANTS! ...

U Kneževu dvoru

KNEZ................................Boris Svrtan

Gospar ORSAT.............Mislav Čavajda

Gospar NIKŠA.............Maro Martinović

Gospar MARKO.................Nikola Baće

Gospar NIKO................Andrej Kopčok

Gospar LUKŠA..................... Ivan Čuić

Gospar ĐIVO....................Nikša Kušelj

Gospar KARLO..............Branimir  Vidić

Gospar PALO.................Adrian Pezdirc

Gospar SABO............... …Nikša Butijer

Gospar VLAĐ………………Mateo Videk

Gospođa ANE MENZE – BOBALI, tetka Orsatova..........Milka Podrug Kokotović

Gospođa Deša PALMOTICA , Anina unuka……………….........Jadranka Đokić

KRISTINA, djevojčica pučka………………….............................Srđana Šimunović

LUCIJA, djevojka u Orsata………………Helena Buljan

Prvi djetić…………………………………..Nikola Sekulo

Drugi djetić ……………………………….Maro Drobnić

 

SUTON

U Kneževu dvoru

MARA NIKŠINA BENEŠA, vladika dubrovačka…………...Dubravka Miletić

MADE, njezina kćer……...Gloria Dubelj

ORE, njezina kćer….....Srđana Šimunović

PAVLE, njezina kćer….. Jadranka Đokić

KATA, djevojka u Mare…………………..............................Helena Buljan

LUCO ORSATOV VOLZO, vlastelin dubrovački……………..Branimir Vidić

SABO ŠIŠKOV PROKULO, vlastelin dubrovački….....………...Nikša Butijer

LUJO LASIĆ, kapetan pomorski………………...................Mislav Čavajda

VASO……………………….....Ivan Čuić

 

NA TARACI

Pred Dvorom

Gospar LUKŠA....................Boris Svrtan

Gospar NIKO………… Maro Martinović

Gospođa MARE…...Doris Šarić Kukuljica

IDA, njihova rodica.......Srđana Šimunović

Barunica LIDIJA……..... Jadranka Đokić

Emica………………………...Ivona Radić

Ore………………………...Gloria Dubelj

Jelka................................Laura Hladilo

BARUN JOSIP LASIĆ……………………….Nikša Kušelj

GROF HANS……………......................Andrej Kopčok

MARKO PL. TUDIZI………………….....Mislav Čavajda

VUKO, Konavljanin………...Nikola Baće

VICA…………………........Helena Buljan

MUŽIKANTI i PLESAČI  iz Grada i svijeta......Mateo Videk, Adrian Pezdirc, Ivan Čuić

 

Premijera održana 9. kolovoza 2015. godine na 66. Dubrovačkim ljetnim igrama.