English

Park kampusa Sveučilišta u Dubrovniku

Datum objave: 18.03.2014.

Ranko Marinković: Pod balkonima

18. srpanj 2019./ Četvrtak / 21:30

Ranko Marinković: Pod balkonima

17. srpanj 2019./ Srijeda / 21:30

Ranko Marinković: Pod balkonima

16. srpanj 2019./ Utorak / 21:30

Vedrana Klepica / Dario Harjaček: POD BALKONIMA

22. kolovoz 2018./ Srijeda / 21:30

Vedrana Klepica / Dario Harjaček: POD BALKONIMA

21. kolovoz 2018./ Utorak / 21:30

Vedrana Klepica / Dario Harjaček: POD BALKONIMA

20. kolovoz 2018./ Ponedjeljak / 21:30

Vedrana Klepica / Dario Harjaček: POD BALKONIMA

19. kolovoz 2018./ Nedjelja / 21:30

Vedrana Klepica / Dario Harjaček: POD BALKONIMA

18. kolovoz 2018./ Subota / 21:30

W. Shakespeare: Timon Atenjanin

21. srpanj 2014./ Ponedjeljak / 21:30

W. Shakespeare: Timon Atenjanin

20. srpanj 2014./ Nedjelja / 21:30