English

Ispred crkve sv. Ignacija

Datum objave: 19.06.2020.
  • Više
  • Izvedbe
  • Karta

Crkva sv. Ignacija ili Jezuiti, kako je Dubrovčani zovu, djelo je glasovitog isusovačkog arhitekta i slikara Ignazia Pozzo koji je na njemu radio od 1699. do 1703. godine. Crkva je dovršena 1725. godine, a otvorena je 1729. 

Trenutno nema izvedbi na ovoj lokaciji