English

Držićeva poljana

Datum objave: 27.01.2014.

Poljana ispred katedrale, vodi u Karmen, u gradsku luku i u Akvarij. Nekad se zvala Pred Gospom.Sadašnje ime dobila je po komediografu Marinu Držiću.

 Na Poljani je dubrovačka katedrala sagrađena prema nacrtu Andrea Bufalinija. Sadašnja barokna katedrala je treći sakralni objekt podignut na tom mjestu. 

 Nasuprot katedrali, uz palaču Sorkočević, nalazi se crkvica Sv. Bartula. Na njezinom mjestu bila je predromanička crkva Sv. Kuzme i Damjana.

 

Premijera | C. Goldoni: Kafetarija

19. srpanj 2024./ Petak / 21:30

Premijera | C. Goldoni: Kafetarija

18. srpanj 2024./ Četvrtak / 21:30

Premijera | C. Goldoni: Kafetarija

17. srpanj 2024./ Srijeda / 09:30

Premijera | C. Goldoni: Kafetarija

14. srpanj 2024./ Nedjelja / 21:30

Premijera | C. Goldoni: Kafetarija

13. srpanj 2024./ Subota / 21:30

Pretprogram: Suvremeni cirkus | Duel

09. srpanj 2023./ Nedjelja / 20:00

Pretprogram: Suvremeni cirkus | Duel

09. srpanj 2023./ Nedjelja / 18:00

Pretprogram: Suvremeni cirkus | Duel

08. srpanj 2023./ Subota / 20:00

M. Držić: Dundo Maroje

12. kolovoz 2014./ Utorak / 21:30

M. Držić: Dundo Maroje

11. kolovoz 2014./ Ponedjeljak / 21:30

M. Držić: Dundo Maroje

10. kolovoz 2014./ Nedjelja / 21:30

M. Držić: Dundo Maroje

09. kolovoz 2014./ Subota / 21:30